Pecyn Pobl Pentre Bach

Iaith: Cymraeg

Arlunydd: Gary Evans

ISBN: 9781848512450

Dyddiad Cyhoeddi: 2013

Nifer o Dudalennau 1080

Teitl ar gael ar ffurf:

£175.00
  1. Manylion y llyfr
  2. Cyfieithiad
  3. Adnoddau i Athrawon
  4. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Pecyn dysgu darllen cynhwysfawr ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Mae'r llyfrau dysgu darllen [76 teitl] mewn pum cam, ac o fewn pob cam mae o leiaf 6 stori ffotograffig, 6 stori arlunwaith, 1 gyfrol o gerddi ac 1 llyfr ffeithiol ffotograffig. Hefyd mae 12 cerdyn trafod mawr, cardiau'r wyddor, cardiau post, llawlyfr gyda gweithgareddau, 4 llyfr stori-a-llun a CD-ROM o adnoddau.