Cip Ar Gymru / Wonder Wales: Y Ddresel Gymreig / The Welsh Dresser

CIP AR GYMRU / WONDER WALES: Y DDRESEL GYMREIG / THE WELSH DRESSER

Iaith: bilingual/dwyieithog

Addaswyd gan: Eleri Davies

ISBN: 9781848515611

Dyddiad Cyhoeddi: 2013

Ffurf: Paperback

Nifer o Dudalennau 32

Teitl ar gael ar ffurf:

£3.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Cyfieithiad
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae harddwch a chymeriad arbennig yn perthyn i'r ddresel Gymreig. Dros y canrifoedd daeth â statws a cheinder i'r gegin, yr ystafell fyw a'r parlwr gorau. Dyma gipolwg difyr ar hanes ac arwyddocâd dodrefnyn Cymreig sy'n cael ei edmygu gan lawer a'i gasglu'n frwd ledled y byd. Lluniau lliw llawn trwy'r gyfrol.