3:00am Tradwy

3:00am Tradwy

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848514201

Dyddiad Cyhoeddi: 2013

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 226

Teitl ar gael ar ffurf:

£8.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Wedi i'w fywyd cysurus yng Nghaerdydd gael ei chwalu un noson drychinebus, enciliodd Danny Thomas i heddwch cymharol Ceredigon. Ond nid yw bywyd yn fêl i gyd yno ychwaith. Un bore caiff ei ddeffro'n ddisymwch yn yr oriau mân. Ymddengys fod ffawd am wneud iddo sylweddoli o'r newydd faint o'r gloch yw hi arno mewn gwirionedd. Hanes y tridiau tyngedfennol hwnnw sy'n dilyn a geir yn y nofel dreiddgar hon. Wrth i amser fynd rhagddo'n ddidrugaredd, rhaid i Danny wynebu ei fwganod a dysgu derbyn ei dynged ei hun - heb sôn am dynged ei fro fabwysiedig, ei iaith a'i genedl. A oes i bawb a phopeth eu hamser? Ai derbyn yr anochel yw'r unig ddewis? Neu a all gwaredigaeth ddod o le annisgwyl? I Danny daeth awr o brysur bwyso. Mae ar fin darganfod 'o ba radd y bo'i wreiddyn'.