Cyfres Cig A Gwaed: Deffro

Cyfres Cig a Gwaed: Deffro

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848514478

Dyddiad Cyhoeddi: 2013

Nifer o Dudalennau 110

Teitl ar gael ar ffurf:

£5.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Ar ôl i'w thad farw mewn damwain ar y fferm, cafodd cartref teuluol Gwen ei werthu. Ond buan iawn y caiff hi ei thynnu'n ôl, i ganol yr holl gyfrinachau sy'n cuddio y tu ôl i'r drysau, yn enwedig ar ôl cwrdd â'r perchennog golygus newydd. Ond beth yn union ddigwyddodd noson y ddamwain? A beth yw ystyr yr holl hunllefau brawychus sy'n tryblu Gwen nawr? Mae perygl yn gysgod dros bob man, ond a ydy hi'n rhy hwyr iddi redeg am ei bywyd..? Dyma nofel gyffrous a gafaelgar sy'n llawn rhamant, cyfrinachau a fampirod.