Canllaw Bach Caerdydd

CANLLAW BACH CAERDYDD

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848514195

Dyddiad Cyhoeddi: 2012

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 288

Teitl ar gael ar ffurf:

£9.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Cipolwg Cyflym
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

A fu cyfrol fel hon erioed? Dyma gyfrol hanfodol ar gyfer crwydro Caerdydd. Gadewch i Canllaw Bach: Caerdydd eich tywys ar hyd palmentydd y ddinas a chyflwyno hanesion difyr a chyfrinachau bob yn ail. P'run a ydych chi'n byw yng Nghaerdydd neu'n ymweld â hi am y tro cyntaf, bydd y gyfrol gynhwysfawr a gwybodus hon yn dangos ble ddylech chi fynd i fwynhau'r ddinas i'r eithaf - o fwyta a siopa, i hamddena a chrwydro. Mae Caerdydd gyfan rhwng cloriau'r canllaw. Merch y ddinas yw Lowri Cooke Haf Cooke wedi'i geni a'i magu yno. Mae'n ymhyfrydu yng Nghaerdydd ac yn grediniol mai dyma'r lle gorau ar wyneb daear. Cyfrol gyntaf Lowri yw hon.