Blaidd Yn Mynd I'r MÔr

BLAIDD YN MYND I'R MÔR

Language: Cymraeg

Translated by: Elin Meek

Illustrated by: Rob Lewis

ISBN: 9781843239055

Current Publication Date: 2008

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

Regular Price: £5.99

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

"Roedd blaidd olaf Cymru yn byw yn reit hapus
mewn tref harbwr fechan, mewn bwthyn cysurus.
Roedd Nain reit drws nesaf a'i chaffi, wrth gwrs,
a'r ddau yn mwynhau yfed te a chael sgwrs.

Ond wrth weld y blaidd yn syllu'n hiraethus allan i'r môr un diwrnod, daw Nain i sylweddoli fod rhywbeth o'i le. Tybed a fydd hi'n llwyddo i godi ei galon drwy annog y blaidd i fentro ar antur fwyaf ei fywyd?!"