Taith Bywyd

Iaith: English

Addaswyd gan: Elin Meek

Arlunydd: Jac Jones

ISBN: 1843234483

Dyddiad Cyhoeddi: 2005

Ffurf: Clawr Meddal

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £5.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Welsoch chi albwm teulu erioed? Wyddoch chi am yr arfer o gasglu lluniau a ffotograffau a'u gosod mewn llyfr er mwyn cofnodi taith bywyd? Faint o luniau tybed sydd gennych gartref, mewn drôr yn y ddesg neu focs 'sgidiau o dan y gwely efallai - lluniau babanod direidus, lluniau dyddiau ysgol, lluniau dathlu penblwyddi a phriodasau lu?

Gadewch i'r llyfr hwn eich swyno am arferion teuluoedd 'slawer dydd a'u dull hwy o gasglu'r trysorau hyn, ac yna beth am fynd ati i dwrio, holi, casglu a llunio taith bywyd eich teulu chi rhwng cloriau un albwm hardd?