Tywod A Sglodion

TYWOD A SGLODION

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848515109

Dyddiad Cyhoeddi: 2012

Ffurf: Clawr Caled

Nifer o Dudalennau 96

Teitl ar gael ar ffurf:

£9.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Cyfrol farddoniaeth gynnes a disglair o eiddo Euryn Ogwen Williams yw Tywod a Sglodion.

Lluniwyd y cerddi gan brydydd ar-alw, chwedl yntau, dros gyfnod o ddeugain mlynedd, bron.

Ceir yma gerddi o fawl, dychan a thristwch, ynghyd â mynegiant gonest a thwymgalon o'r emosiwn a ysgogir gan enedigaeth cenhedlaeth newydd i'r teulu.

Wrth blethu'r cyfan gyda hiwmor bachog a golwg gellweirus ar rai o nodweddion ein hoes, mae Euryn wedi creu cyfrol sydd am aros yn y cof ymhell wedi'r darllen