Ras Olaf Harri Selwyn

RAS OLAF HARRI SELWYN

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848513631

Dyddiad Cyhoeddi: 2012

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 288

Teitl ar gael ar ffurf:

£8.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Am chwech o’r gloch y bore mae Beti Selwyn yn gorwedd yn farw yn ei gwely. Dyw Harri, ei gŵr, ddim yn sylwi: mae ganddo bethau eraill ar ei feddwl. Yfory bydd yn rhedeg unwaith eto yn y Bryn Coch Benefit Run. O dipyn i beth, mae diwrnod Harri’n troi’n hunllef.

Rhedwr saith deg naw mlwydd oed yw Harri Selwyn ac mae'n credu mai trwy arafu’r galon y gall dyn fyw am byth. Wrth ddweud ei hanes mae’n rhannu cyfrinachau am William Wilson o’r Wizard, am ryfel y Mau Mau yn Kenya ac am sut y gofynnodd i Dduw ladd ei frawd bach.

"Mae Tony Bianchi’n gwthio’r ffiniau yn fwy na neb arall ers amser."
William Owen Roberts

‘. . . un o awduron mwyaf cyffrous Cymru heddiw.’
Lloyd Jones