Sigl-di-gwt

SIGL-DI-GWT

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Mererid Hopwood

Arlunydd: Petra Brown

ISBN: 9781848513983

Dyddiad Cyhoeddi: 2012

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 32

Teitl ar gael ar ffurf:

£5.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Cipolwg Cyflym
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

'Hei, bydd rhaid i mi dy alw di'n "Sigl-di-gwt"!' meddai Siôn yr Hafod.

Mae pawb ar Fferm yr Hafod wrth eu bodd wedi i Beth, yr ast ddefaid, gael saith o gŵn bach - tri yn fawr a chryf, tri arall heb fod yn rhy fawr nac yn rhy fach, ac un sydd mor dila a sigledig â sgerbwd.

Wedi i Siôn a Beth fynd i gasglu'r defaid o'r bryn yn yr eira, mae Sigl-di-gwt yn synhwyro fod rhywbeth o'i le. Wrth iddi ddechrau tywyllu, tybed a fydd y ci bach yn ddigon dewr i fynd i'w helpu?