Sigl-di-gwt

SIGL-DI-GWT

Language: Cymraeg

Translated by: Mererid Hopwood

Illustrated by: Petra Brown

ISBN: 9781848513983

Current Publication Date: 2012

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Look Inside
  3. Book Reviews

Details

'Hei, bydd rhaid i mi dy alw di'n "Sigl-di-gwt"!' meddai Siôn yr Hafod.

Mae pawb ar Fferm yr Hafod wrth eu bodd wedi i Beth, yr ast ddefaid, gael saith o gŵn bach - tri yn fawr a chryf, tri arall heb fod yn rhy fawr nac yn rhy fach, ac un sydd mor dila a sigledig â sgerbwd.

Wedi i Siôn a Beth fynd i gasglu'r defaid o'r bryn yn yr eira, mae Sigl-di-gwt yn synhwyro fod rhywbeth o'i le. Wrth iddi ddechrau tywyllu, tybed a fydd y ci bach yn ddigon dewr i fynd i'w helpu?