Hen Blant Bach

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848513228

Dyddiad Cyhoeddi: 2011

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 272

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £8.99

Cynnig Arbennig: £3.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Un rhyfedd yw Erful, yn byw bywyd unig yn hen dŷ’r teulu. Mae ar goll wedi marwolaeth ei fam, ac yn llawn diffyg hyder ac ofnau. Mae ymddygiad ei gymdogion yn benbleth i Erful ac yntau’n ddryswch iddynt hwythau.

Flynyddoedd ynghynt, rhoddwyd ef yn fachgen deallus yn nosbarth adfer yr ysgol, ac mae ganddo atgofion hapus o’r cyfnod hwnnw pan oedd e’n rhywun arbennig.

Yna, mae llofruddiaeth un o’i gyd-ddisgyblion gynt yn cychwyn cyfres o lofruddiaethau a theimla Erful fod yn rhaid iddo ymchwilio. Gorfodir iddo gamu allan o’i rigol ddiogel ac ymdopi â’r byd tu allan.

Er mwyn goroesi, rhaid i Erful fynd i’r afael â’i orffennol ei hun. Ei unig arf yw ei gof anhygoel