Tair Dafad Fach

TAIR DAFAD FACH

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Sioned Lleinau

Arlunydd: Rob Lewis

ISBN: 9781848511903

Dyddiad Cyhoeddi: 2010

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 32

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £5.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

A glywsoch chi'r stori am dair dafad fach
Aeth allan i chwarae yn yr awyr iach?
Roedd Olwen yn ysu am gael ymestyn ei choesau
Tra bod Meg a Gwen yn edmygu'r blodau.

Ond mae rhywbeth ar fin dod i darfu ar eu sbort a sbri ac mae'n rhaid iddyn nhw ddianc ar frys o'r ddôl er mwyn chwilio am le diogel i guddio. Tybed beth sy'n poeni'r tair dafad fach, ac a fyddan nhw'n llwyddo i gyrraedd nôl i'w sied heb ormod o drafferth?

Stori mewn mydr ac odl sy'n siŵr o ddod â gwên i'r wyneb!