Hugh Griffith

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848512832

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 208

Title available as:

£9.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Fel dewin geiriau mae Hywel Gwynfryn yn consurio’r actor Hugh Griffith yn fyw o flaen ein llygaid yn y cofiant cofiadwy hwn.

Gan ddefnyddio llythyrau, adolygiadau, dyddiaduron a lluniau unigryw o archif personol y teulu fe’n tywysir yng ngeiriau a llais yr actor ei hun o Angorfa, Marian-glas i lwyfannau Stratford, y West End ac i setiau ffilm Hollywood. Ac at Oscar.

Ar lwyfan fel Falstaff, ar ffilm fel y sheik yn Ben Hur neu ar y teledu fel Caradog Lloyd-Evans yn Grand Slam roedd personoliaeth fawr a dawn fawr Hugh Griffith yn amlwg i bawb; ond yn y gyfrol hon mae Hywel Gwynfryn yn datgelu ochr llai cyhoeddus a phreifat dyn ansicr a gofidus. Beth oedd yn llechu y tu ôl i’r partïon gwyllt a’r ‘llygaid Hen Destament’ ’na?

Dyma gofiant sy’n haeddu carped coch a ffanffer ynddo’i hun.

Hywel Gwynfryn yw un o ddarlledwyr mwyaf blaenllaw Cymru. Er ei fod yn byw yng Nghaerdydd ers blynyddoedd y mae yntau, fel Hugh Griffith, yn Fonwysyn at fêr ei esgyrn