Y Cwm Tecaf: Cwm Pennant Ddoe A Heddiw

Y CWM TECAF: CWM PENNANT DDOE A HEDDIW

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848510227

Current Publication Date: 2010

Format: Hardback

Number of Pages: 168

Title available as:

£19.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Y Cwm Tecaf: Cwm Pennant Ddoe a Heddiw

Mae mwy na lluniau trawiadol o gwm prydferth yn y gyfrol hon; cyflwynir inni yn ogystal gipolwg sensitif o'r gymuned sy'n byw ynddo.

Ers cyhoeddi telyneg Eifion Wyn ym 1927 mae lle yng nghalon y genedl i Gwm Pennant, a theimla amryw na fu erioed ar ei gyfyl eu bod yn ei adnabod. Yn ddi-os bydd y gyfrol hyfryd hon yn ychwanegu at y teimlad cynnes hwnnw ond bydd hefyd yn sicrhau lle canolog i drigolion y 'cwm tecaf', sy'n cynnwys bugeiliaid o gig a gwaed ar eu 'cwads', a chynlluniau anturus gan unigolion am y dyfodol.

O ysblander yr eangderau i geinder cen ar garreg, o rasus cŵn defaid i gasgliad o hen luniau teuluol mae David Williams drwy luniau a geiriau yn ein tywys ar daith gofiadwy o gwmpas yr hyn sy'n gwneud Cwm Pennant yn unigryw