Adenydd Glöyn Byw

Adenydd Glöyn Byw

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848512900

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 352

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2010.

Mae nain, mam a merch yn byw o dan yr unto. Wrth ddilyn eu helyntion dros flwyddyn, cyflwynir golwg gadarnhaol ar bosibiliadau bywyd - cyhyd â bod y glöyn byw hwnnw'n ofalus . . .

Ar drothwy ei deg a thrigain, y petai a'r petasai sy'n poeni Megan,y nain sy'n gresynu na fu iddi 'fyw' digon. Ar y llaw arall, mae Eira Mai, ei hwyres sydd yn y chweched dosbarth, yn byw bywyd i'r eithaf. Rhan o ofid Rhiannon ei mam, a ddewisodd fagu Eira Mai ar ei phen ei hun, yw y gallai cusan a oedd mor ysgafn â chyffyrddiad adenydd glöyn byw gan athro ddifetha popeth i'w merch.

Mae'r awdur yn ein gorfodi i ystyried agweddau gwahanol genedlaethau at ryw, at foesoldeb ehanghach, at gyfrifoldebau'r unigolyn - ac at hap curiad adenydd brau.

"Nofel ddeallus a darllenadwy" GARETH MILES

"Mae ganddi glust arbennig i dafodiaith" JANE EDWARDS

"Mae camp arbennig ar y ddeialog sionc . . ." ALWENA WILLIAMS