Cyffesion Geordie Oddi Cartref

CYFFESION GEORDIE ODDI CARTREF

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848512085

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 224

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dyma gasgliad o storïau 'hunangofiannol' sy'n troedio'r ffiniau aneglur rhwng ffaith a ffuglen, rhwng atgofion a hunllefau. Gyda phinsiaid o hiwmor a sachaid o arswyd, mae'r awdur yn ein cyflwyno i'w deulu, i'w ffrindiau ac, yn bennaf oll, i'w hen gythreuliaid.

Awn yn ôl i'r ysgol Gatholig ar Tyneside lle dysgodd sut i ladd octopws. Ymwelwn â Miskin Meg, i gael siarad â'i dad yn Uffern. Ym Mogotá, cawn wers hynod am bwysigrwydd yr englyn ar gyfer amddiffyn cyfraith a threfn. Ac yn ôl yng Nghaerdydd, treuliwn hanner awr annisgwyl yng nghwmni un o ddihirod gwaethaf rhyfeloedd y Balcan.

Trwy'r cyfan, gwelwn y plentyn sy’n dal i grynu y tu mewn i bob un ohomom ‒ a chwerthin am ben ei ymdrechion pitw i gadw'r bwgan draw