Trosiadau / Translations: O! Tyn Y Gorchudd / The Life Of Rebecca Jones

TROSIADAU / TRANSLATIONS: O! TYN Y GORCHUDD / THE LIFE OF REBECCA JONES

Iaith: bilingual/dwyieithog

Addaswyd gan: Lloyd Jones

ISBN: 9781848511750

Dyddiad Cyhoeddi: 2010

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 224

Teitl ar gael ar ffurf:

£9.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Cyfieithiad
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Yn 2002, enillodd cyfrol Angharad Price O! Tyn y Gorchudd y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn 2003, enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn. Ond prif wobr yr awdures ifanc oedd gwybod ei bod wedi cynhyrchu clasur cyfoes, gwerthwr gorau a wnaeth gyffwrdd â chalonnau'r darllenwyr.

Gan gymaint yr harddwch a'r dwyster ynddi, ysgogwyd Lloyd Jones - yntau'n enillydd Wales Book of the Year yn 2006 gyda Mr Cassini - i baratoi fersiwn Saesneg o O! Tyn y Gorchudd, sef The Life of Rebecca Jones, fersiwn sy'n driw i ysbryd a barddoniaeth y gwreiddiol. Consurir y Canolbarth gwledig, ynghyd â ffordd o fyw un teulu a chymuned benodol yn yr ugeinfed ganrif, mewn modd sy'n ein cysuro ac yn ein hanesmwytho am yn ail; tra bod y diweddglo annisgwyl - o'i ddarllen yn Gymraeg neu yn y testun cyfochrog Saesneg - yn parhau'n gwbl ysgytwol