Trosiadau / Translations: O! Tyn Y Gorchudd / The Life Of Rebecca Jones

TROSIADAU / TRANSLATIONS: O! TYN Y GORCHUDD / THE LIFE OF REBECCA JONES

Language: bilingual/dwyieithog

Translated by: Lloyd Jones

ISBN: 9781848511750

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 224

Title available as:

£9.99
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Yn 2002, enillodd cyfrol Angharad Price O! Tyn y Gorchudd y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn 2003, enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn. Ond prif wobr yr awdures ifanc oedd gwybod ei bod wedi cynhyrchu clasur cyfoes, gwerthwr gorau a wnaeth gyffwrdd â chalonnau'r darllenwyr.

Gan gymaint yr harddwch a'r dwyster ynddi, ysgogwyd Lloyd Jones - yntau'n enillydd Wales Book of the Year yn 2006 gyda Mr Cassini - i baratoi fersiwn Saesneg o O! Tyn y Gorchudd, sef The Life of Rebecca Jones, fersiwn sy'n driw i ysbryd a barddoniaeth y gwreiddiol. Consurir y Canolbarth gwledig, ynghyd â ffordd o fyw un teulu a chymuned benodol yn yr ugeinfed ganrif, mewn modd sy'n ein cysuro ac yn ein hanesmwytho am yn ail; tra bod y diweddglo annisgwyl - o'i ddarllen yn Gymraeg neu yn y testun cyfochrog Saesneg - yn parhau'n gwbl ysgytwol