Monograff 3: Awstralia, Gwlad Yr Aur

Monograff 3: Awstralia, Gwlad yr Aur

Language: Cymraeg

ISBN: 9781845120733

Current Publication Date: 2008

Format: Hardback

Number of Pages: 0

Title available as:

£6.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Aur a chyfoeth sydyn yn Awstralia yw thema ganolog y baledi y cyfeirir atynt yn y llyfryn hwn, ond wrth wneud hynny fe'n harweinir i feysydd eraill, annisgwyl iawn. Mewn modd dychmygus a chaboledig cawn gipolwg ar psyche y fam Gymreig, ac fe'n tywysir i olwg llofruddiaethau, llongddrylliadau a hyd yn oed ganibaliaeth. Er hynny, ni chollir golwg unwaith ar y llinyn Awstralaidd sy'n cydio'r cyfan wrth ei gilydd.