Trosiadau / Translations: Y Lôn Wen / The White Lane

Trosiadau / Translations: Y Lôn Wen / The White Lane

Iaith: bilingual/dwyieithog

Addaswyd gan: Gillian Clarke

ISBN: 9781848510166

Dyddiad Cyhoeddi: 2009

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 308

Teitl ar gael ar ffurf:

£12.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Cyfieithiad
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Cydnabyddir yn ddaimau mai Kate Roberts yw 'brenhines ein llên' yn y Gymraeg.

Mae'r cyfieithiad cyflawn cyntaf o'i hunangofiant i ymddangos yn Saesneg yn dwyn agosatrwydd a chyfoeth idiomatig llais yr awdur i glyw'r gynulleidfa, a hynny drwy gyfrwng cyfieithiad sensitif ac atgofus Gillian Clarke.

Yn unol â thraddodiad yr hunangofiant Cymraeg, cyflwyna Kate Roberts gymuned yn hytrach nag unigolyn i ni.

Caiff y darllenydd ei dywys ganddi drwy bentref bach Rhosgadfan, lle y'i magwyd ar droad y ganrif ddiwethaf, a cheir portread gonest ohoni ei hun fel merch ifanc deimladwy nad oedd ganddi mo'r syniad lleiaf y byddai'n enwog ryw ddydd.

Bydd y testun Cymraeg-Saesneg cyfochrog hwn yn swyno darllenwyr yng Nghymru a thu hwnt.