Ceffyl

CEFFYL

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Siân Lewis

Arlunydd: Angelo Rinaldi

ISBN: 9781843239437

Dyddiad Cyhoeddi: 2009

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 32

Teitl ar gael ar ffurf:

£5.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Ar noson fwyn o wanwyn caiff ebol ei eni. Mae ei fam yn codi ar ei thraed ac yn ei lyfu drosto.

Tybed sut mae ebol yn tyfu'n geffyl hardd?

Dewch i ddilyn stori un ebol bach. Gwyliwch e'n dysgu sefyll ar ei goesau main, yn curo'i garnau ac yna'n rhuthro o gwmpas y cae.

Llyfr arbennig o hardd - wrth fodd pawb sy'n hoffi ponis!