Teulu Lord Bach

TEULU LORD BACH

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848510173

Current Publication Date: 2008

Format: Paperback

Number of Pages: 656

Title available as:

£9.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Pam mae pawb yn ein galw ni'n Deulu Lòrd Bach? Am ein bod ni'n byw yn Little Lord Steet?' yw cwestiwn diniwed Ifan Lòrd Bach i'w fam un diwrnod. Ond mae gan Alis Huws ormod o ofid am ei theulu i ateb ei mab yn iawn; gofid am ei thad, Josh, sy'n wael ac yn gwaethygu bob dydd; gofid am ei phlant eraill - Rhys, yr hynaf, sydd newydd ddychwelyd o ffosydd Ffrainc, ac Elsi ifanc, ddibriod, sy'n ceisio'i gorau i fagu'i mab bach, Huw, er gwaetha gwg y Seiat. Ac weithiau, mae'n haws anwybyddu ambell gwestiwn, os yw'r ateb yn rhy anodd.

Dyma nofel fawr am un teulu, sydd hefyd yn hanes cymuned a chanrif. Hanes teulu Lòrd Bach yw hanes Blaendyffryn, a hanes Blaendyffryn yw hanes Cymru. Wrth i'r meibion wynebu eu ffawd, boed honno yn y chwarel, yn y fyddin, yn y lofa neu yn y llu awyr, rhaid iddynt fod yn ddewr, bob un yn ei ffordd ei hun. Ond meistres greulon yw ffawd, fel y gwyr teulu Lòrd Bach yn dda...