Fy Llyfr Mawr Pinc Am Bopeth

FY LLYFR MAWR PINC AM BOPETH

Language: Cymraeg

Translated by: Sioned Lleinau

ISBN: 9781843239871

Current Publication Date: 2008

Format: Hardback

Number of Pages: 32

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Yn llawn sbort a sbri ac yn fôr o binc o'r dechrau i'r diwedd, mae Fy Llyfr Mawr Pinc am Bopeth yn siwr o fod wrth ddant pawb sy'n dwlu ar y lliw pinc.

Yn ogystal â gweithgareddau llawn hwyl a gemau geiriau a rhifau, mae'r llyfr yn ymwneud â llawer o gysyniadau dysgu allweddol, yn cynnwys rhifo, cymharu, chwilio am barau, patrymau, lliwiau a siapiau - a llawer iawn mwy.

Datblygwyd gyda chymorth arbenigwyr ym myd addysg.

Yn sicr o ddatblygu sgiliau cyfathrebu a hyder eich plentyn yn y dosbarth.