Dauwynebog

DAUWYNEBOG

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843238898

Dyddiad Cyhoeddi: 2007

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 80

Teitl ar gael ar ffurf:

£7.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Byddai’n braf gan Ceri Wyn Jones wybod beth yw beth yn y byd. Byddai’n braf cael sicrwydd taw un ffordd iawn sydd, a bod modd dehongli a mynegi popeth yn ôl y sicrwydd hwnnw. Byddai’n braf cael meddu ar un wyneb yn unig. Yn Dauwynebog, mae’r bardd o Aberteifi’n archwilio’r gwrthdaro parhaus rhwng y mewnol a’r allanol, rhwng gweledigaeth ddyrchafol y galon a rheswm didostur yr ymennydd, a rhwng y dweud a’r gwneud. Dyma gyfrol sy’n llawn deuoliaeth, yn dathlu a diawlio cymhlethdod byw a bod ar ymyl sawl dibyn – yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol, ac yn ysbrydol. O ganlyniad, dyma gasgliad sydd yn llawn gwrthgyferbyniadau trawiadol, o fewn cerddi unigol a rhwng y cerddi hynny.

Bu’n ddeng mlynedd o newid byd ers i Ceri ennill Cadair Eisteddfod Genedlaethol y Bala yn 1997. Fe briododd; fe fagodd deulu; fe newidiodd swydd. Drwy’r cyfan oll, bu’n ymarfer ei grefft fel bardd y canu caeth, o flaen cynulleidfaeoedd ledled y wlad, ond hefyd ynghudd wrth ei ddesg. Ffrwyth y canu cyhoeddus a’r canu preifat hwnnw yw’r gyfrol gyntaf hon o’i waith ar gyfer oedolion, cyfrol lle down i adnabod bardd y cannoedd lliwiau llwyd, yn hytrach na bardd y du a’r gwyn.

"Dyma feistr cyfoes"
Alan Llwyd