Rhodd Mam

RHODD MAM

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843238638

Current Publication Date: 2007

Format: Paperback

Number of Pages: 144

Title available as:

£6.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Pa sawl math o blant sydd? Dau fath, yn ôl y Rhodd Mam y mae Luned yn ei ddysgu yn y capel - plant da a phlant drwg. Ond nid bywyd du a gwyn felly mo bywyd Luned, oherwydd beth yw da? A beth yw drwg?

Yn y nofel hudolus hon gan Mary Annes Paynes cawn bortread dirdynnol, ond cyforiog o hiwmor du, o deulu sydd ar chwâl yn llwyr, ac ymgais un ferch fach i wneud synnwyr o anrhefn ei phlentyndod.

"Mae'r ysgrifennu'n sylwgar a disgybledig, y deialogi'n esmwyth a'r gwaith yn ei gyfanrwydd yn gaboledig...Does dim dwywaith nad oes yma awdur aeddfed a chanddo afael sicr ar ei gyfrwng."
Angharad Price

Nid cyfrol atgofus yn llawn hiraeth sydd yma ond plentyndod llawn afiaith a direidi, a llawer mwy na hynny."
John Gruffydd Jones

"Y teulu mwyaf dysfunctional i mi ddod ar ei draws erioed mewn nofel Gymraeg."
Jane Edwards