Bywyd Fferm

BYWYD FFERM

Language: Cymraeg

Translated by: Elin Meek

ISBN: 9781843237631

Current Publication Date: 2007

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

Regular Price: £5.99

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Pe bai teulu oedd yn ffermio ganrif yn ôl yn ymwneud â fferm heddiw, fe fydden nhw'n rhyfeddu! Gwartheg mewn parlwr godro, silwair yn cael ei lapio mewn plastig, bwyd ar gyfer yr anifeiliaid yn cyrraedd mewn lorïau anferth... Serch hynny, byddai llawer o'r gwaith yn dal i fod yn gyfarwydd. Mae'r rhan fwyaf o ffermwyr yn dal i gadw a gofalu am anifeiliaid, plannu a chynaeafu cnydau, gwylio'r tywydd yn ofalus, a gwerthu cynnyrch y fferm.

Mae Chris Stephens wedi dewis amrywiaeth eang o draddodiadau ac arferion sy'n bwysig ym mywyd y fferm ar hyd y flwyddyn yn y gyfrol hon. Ynddi, gwelwn sut mae ffermwyr ar hyd yr oesau wedi dysgu cydweithio â'r tir ac anifeiliaid. Dysgwn hefyd sut maen nhw'n dibynnu ar ei gilydd fel cymuned er mwyn sicrhau bod gwaith y tymor yn dod i ben yn ei bryd.

Bydd pobl yn dal i gofio llawer o'r traddodiadau a ddisgrifir yma. Dyma hanes cymdeithasol difyr ar gyfer darllenwyr o bob oed.