Pili Pala

PILI PALA

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843237068

Dyddiad Cyhoeddi: 2006

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 192

Teitl ar gael ar ffurf:

£7.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Dyma nofel am gariad, gwyliau a gwallgofrwydd, am farfalle, ffrindiau a ffawd.

Mae Anest Gwyn wedi cael llond bol ar haf diflas Caerdydd. Mae'r glaw ar strydoedd Canton yr un mor fydlyd frown â’r dŵr golchi brwshys yn ei dosbarth celf. Mae hi'n ysu am gael cyfle i ddianc i rywle braf. Trwy ryfedd wyrth, daw'r cyfle i fynd ar wyliau i'r Eidal - a hynny am ddim. Pwy fyddai'n gwrthod? Yng nghwmni Mrs Blanche, ei ffrind enigmatig o'r dosbarth peintio, caiff Anest brofiadau a fydd yn newid pethau am byth.

Ond ynghanol gwres llethol yr Eidal, datblyga perthynas y ferch ifanc a'r hen wraig yn glymau cnotiog wrth iddynt brofi antur rhyfedd. O'u cwmpas mae stori Mariella, Marco a thrigolion eraill y pentre Toscanaidd delfrydol yn ymddatod yn edefyn hir gan godi cwestiynau hwyliog a heriol am fywyd. Yn gomedi dywyll hon cawn gip ar ragrith, cyffro ac eironi bywyd yn llygad yr haul.