Y Byd Eang: Cydymaith Cwrs

Y BYD EANG: CYDYMAITH CWRS

Language: Cymraeg

Translated by: Howard Williams

ISBN: 9781843236597

Current Publication Date: 2006

Format: Paperback

Number of Pages: 140

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Teacher's Resource
  3. Book Reviews

Details

Pwrpas y Cydymaith Cwrs yw helpu myfyrwyr sy'n defnyddio Y Byd Eang wrth iddynt astudio ar gyfer TGAU mewn Daearyddiaeth (A) CBAC.

Mae'r Cydymaith Cwrs yn ganllaw defnyddiol sy'n darparu:
* crynodebau o'r cynnwys a'r syniadau allweddol sy'n angenrheidiol i fyfyrwyr sy'n paratoi ar gyfer yr arholiadau TGAU mewn Daearyddiaeth (A) CBAC
* yr wybodaeth a'r sgiliau y mae angen i fyfyrwyr eu gwybod a'u dysgu i lwyddo yn yr arholiadau
* cyfeiriadau hwylus at y cynnwys perthnasol yn Y Byd Eang, i annog astudio a dysgu manylach
* cymorth i baratoi ar gyfer yr arholiadau, gyda chwestiynau enghreifftiol sy'n helpu gyda gwaith adolygu ac yn magu hyder
* adran ddefnyddiol ar sgiliau daearyddol allweddol