Rhoces Fowr

RHOCES FOWR

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843236696

Current Publication Date: 2006

Format: Paperback

Number of Pages: 205

Title available as:

Regular Price: £7.99

Special Price: £3.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

A'i mam wedi marw, mae Jini John yn gadael Llety'r Wennol a'r tad creulon fu'n ei siabwcho pan ddylai fod yn gofalu amdani. Nid newid aelwyd yn unig sy'n dod yn sgil symud at ei thad-cu yn Nant-y-wern, chwaith, ond newid enw hefyd. Mae'r enw Jane Lloyd-Williams yn gweddu'n well i ferch y plas, ac mae'n dda ganddi adael cyfenw ei thad y tu cefn iddi. Ond mae'n haws mynd i swyddfa'r cyfreithiwr i newid enw nag yw hi i gwato'r hiraeth ar ôl Mamo a'r casineb sy'n parhau ynddi tuag at Dyta. Tybed a fydd mynd i'r Ysgol Fowr yn gyfle i Jane ddechrau o'r newydd? Ond mae rhywun yn llercian yn y coed...pwy, tybed, sydd eisiau gwneud yn siŵr na all hi anghofio'n llwyr am ei hen fywyd?