NÔl I'r Gegin Gyda Gareth

NÔL I'R GEGIN GYDA GARETH

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843236030

Current Publication Date: 2005

Format: Paperback

Number of Pages: 58

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae rhywbeth at ddant pawb yn y gyfrol liwgar hon o rysetiau blasus gan y cogydd o Lanbedr Pont Steffan, Gareth Richards.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Yn y Gegin gyda Gareth, dyma gyfle i brofi rhagor o rysetiau dyfeisgar sy’n gwneud y gorau o gynhwysion Cymreig, wedi eu cynllunio ar gyfer achlysuron a dyddiadau arbennig yn y flwyddyn. Mae yma fwydlen ar gyfer cinio rhamantus dydd Santes Dwynwen; golwg newydd ar bice ar y maen gŵyl Ddewi; teisen flasus ar gyfer y Pasg a llu o ddanteithion blasus eraill ar gyfer y pedwar tymor.

Mae’r cyfan wedi eu cyflwyno’n syml gyda chrynodeb yn Saesneg ar bob tudalen a gellir mesur y cynhwysion gan ddefnyddio’r hen ddull yn ogystal â metrig. Hefyd, cewch dudalen o dipiau a thriciau defnyddiol i’ch helpu wrth i chi goginio. Dewch i ymuno yn yr hwyl sydd i’w gael yn y gegin gyda Gareth!