Fel Nerthol Wynt

FEL NERTHOL WYNT

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843234906

Dyddiad Cyhoeddi: 2005

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 192

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £6.99

Cynnig Arbennig: £3.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Dyn digon cyffredin yn byw bywyd digon cyffredin yw Ifan Roberts. Mae ganddo swydd dda, mae’n weithgar yn ei gymuned a’i gapel, a’i deulu – yn enwedig yr wyrion – yw cannwyll ei lygaid. Mae’n wir nad ydi o ddim yn hoff o fynd ar wyliau, ond, ym mis Medi 2004, mae’n cytuno i ildio er mwyn bodloni dyhead Bethan, ei wraig.

Ond mae’r gwyliau ymlaciol i Alpau Ffrainc yn troi’n hunllef wrth i Ifan gael profiad ysgytwol yn yr eglwys leol, profiad goruwchnaturiol sy’n newid ei fyd bach ef ac, yn wir, allai newid hanes y byd mawr hefyd, am byth. Mae neges chwyldroadol i’w chyhoeddi, a gŵyr Ifan Roberts mai ef yn unig yw’r un all fod yn gyfrifol am y diwygiad a ddaw yn sgil yr hyn a ddysgodd yn eglwys La Clusaz.

Ond beth yw’r gwir? A oes grym uwch yn gyrru’r nerthol wynt yn La Clusaz ynteu ai ynfytyn wedi cael gormod o haul yw Ifan? Ac a fydd pobl yn barod i wrando ar ei neges? A ydyn nhw eisiau diwygiad mewn gwirionedd?

Gan mlynedd wedi Diwygiad Evan Roberts 1904–05, dyma nofel gyffrous, amserol, bryfoclyd fydd yn sicr o wneud i chi feddwl.