Traed Oer

TRAED OER

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843234388

Dyddiad Cyhoeddi: 2004

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 280

Teitl ar gael ar ffurf:

£3.00
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Athrawes biano sydd newydd droi deugain oed yw Leri, yn byw mewn tŷ tamp ar rent, yn caru gyda gŵr dynes arall ac yn ffraeo byth a hefyd gyda’i brawd. Mae ei bywyd yn ddigyfeiriad a does ganddi fawr o obaith y bydd pethau’n gwella. Yr unig oleuni a gaiff yw rhoi gwersi piano i’w nai, Sam, athrylith pedair ar ddeg oed.

Un prynhawn, yn hollol annisgwyl, daw i’w meddiant focs llychlyd yn llawn o hen gerddoriaeth, ac yn ei waelod fwndel o lythyrau – llythyrau oedd yn perthyn i hen ewythr iddi, un a laddwyd, yn ddyn ifanc, yn y Rhyfel Mawr. Roedd Yncl Ifor yn gerddor hefyd, ond wrth geisio datrys dirgelwch ei fyw a’i farw, rhaid i Leri ystyried ei sefyllfa lwfr hithau ochr yn ochr â dewrder ei hewythr. Fe’i harweinir i Ffosydd Ffrainc, ac at wraidd stori ryfeddol Ifor; ond tybed a all hyn ei helpu i ddod i delerau â hi ei hunan yn ogystal?