Rhannu'r Tŷ

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843233206

Current Publication Date: 2003

Format: Paperback

Number of Pages: 312

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Nofel wedi'i gosod ym Methesda ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, adeg Streic Fawr Chwarel y Penrhyn. Ystyr Beiblaidd yr enw 'Bethesda' yw tŷ tangnefedd, sy'n egluro ystyr ddyfnach y teitl, Rhannu'r Tŷ, rhaniad sy'n ymgorffori cartrefi unigol, unedau teuluol a'r pentref cyfan. Yn y rhannu hwn, gwelir pobl ar eu gorau a'u gwaethaf, yn ceisio ymdopi nid yn unig â'r frwydr allanol ond â'r frwydr fewnol sy'n bygwth dinistrio gobeithion, perthynas a chyfeillgarwch, am byth.