Tymhorau Tedi: Llyfr Athrawon

TYMHORAU TEDI: LLYFR ATHRAWON

Language: Cymraeg

Illustrated by: Maggy Roberts

ISBN: 9781843232490

Current Publication Date: 2003

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

£12.99
  1. About the book
  2. Teacher's Resource
  3. Book Reviews

Details

Llyfr Athrawon yn cynnwys gweithgareddau difyr ac amrywiol yn ymwneud â'r pedwar tymor, wedi eu seilio ar y llyfrau Ar Goll ar y Traeth, Ar Goll yn y Coed, Ar Goll yn yr Eira ac Adre cyn Nos, yn cynnwys taflenni gwaith i'w llungopïo; i ddisgyblion y Blynyddoedd Cynnar a CA 1.