Traed Mewn Cyffion

TRAED MEWN CYFFION

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9780863834806

Dyddiad Cyhoeddi: 2001

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 199

Teitl ar gael ar ffurf:

£7.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Prin y gall Jane Gruffydd ddychmygu'r caled sydd o'i blaen wrth iddi ddod yn wraig ifanc i dyddyn y Ffridd Felen. Mae ardal y chwareli yn sir Gaernarfon yn newid byd iddi o'i magwraeth ym Mhen Llŷn, a buan y daw i weld mai prin yw'r gobaith i ymryddhau o gyffion tlodi sydd mor dynn am ei thraed hi a'r gymdeithas. Pan ddaw'r Rhyfel Byd Cyntaf i dywyllu'r gorwel tybed a fydd hwn yn ddigon i dorri ysbryd Jane? Dyma nofel hir gyntaf Kate Roberts, un o awduron amlycaf Cymru, nofel a seiliwyd yn ei hardal enedigol, Rhosgadfan, ger Caernarfon. Ers ei chyhoeddi gyntaf ym 1936, bu'n ffefryn gan genedlaethau o ddarllenwyr Cymru oherwydd ei darluniad o ddycnwch a gwendidau pobl gyffredin