Diwygiad Mawr, Y

DIWYGIAD MAWR, Y

Language: Cymraeg

ISBN: 9780850887556

Current Publication Date: 1999

Format: Paperback

Number of Pages: 332

Title available as:

£5.00
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Adargraffiad o astudiaeth gynhwysfawr a threiddgar o Ddiwygiad Mawr y 18fed ganrif gan ysgolhaig nodedig, yn cynnwys sylwadau manwl ar hanes a datblygiad y Diwygiad, ynghyd â thrafodaeth ar gyfraniadau aruthrol Howell Harris, Daniel Rowland, William Williams ac eraill i dwf Methodistiaeth, a'r modd y'u hadlewyrchir mewn llenyddiaeth Gymraeg.