Byd Trychinebau

BYD TRYCHINEBAU

Language: Cymraeg

Translated by: Elin Meek

ISBN: 9781843236337

Current Publication Date: 2006

Format: Paperback

Number of Pages: 64

Title available as:

Regular Price: £5.99

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dychmyga sefyll ar draeth braf yn edrych allan i'r môr. Ond mae rhywbeth o'i le. Mae'r môr yn mynd allan, ac yn aros allan. Yr holl ffordd i'r gorwel, gellir gweld gwely'r môr. Mae pysgod yn gorwedd yn ddiymadferth a chychod wedi eu gadael ar dir sych. Ac yna, daw'r don fawr. Mae'n rhuo ei ffordd i'r lan fel rhyw fynydd symudol, yn taro'n erbyn y lan yn rym dinistriol.

Dyma gyfle i ddarllen am ddigwyddiadau trychinebus yn hanes y byd. Ceir sôn am effaith grymoedd naturiol fel y tsunami, stormydd a chorwyntoedd dychrynllyd, yn ogystal â heintiau, newyn a thrychinebau a achoswyd gan ddyn.