Byd Jaci: Stori Jaci

BYD JACI: STORI JACI

Language: Cymraeg

Illustrated by: Fran Evans

ISBN: 9781859029725

Current Publication Date: 2001

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

£4.95
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Stori ddifyr a lliwgar am Jaci'r Jiráff, tegan meddal Nia, yn mynd ar goll yn y parc, a baratowyd i gyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1, gyda'r bwriad o hybu gweithgareddau traws-gwricwlaidd. Mae fersiwn Saesneg ar gael.