Byd Jaci: Llyfr Athro - Daearyddiaeth Cyfnod Allweddol Un

BYD JACI: LLYFR ATHRO - DAEARYDDIAETH CYFNOD ALLWEDDOL UN

Language: Cymraeg

Illustrated by: Fran Evans

ISBN: 9781843230489

Current Publication Date: 2002

Format: Paperback

Number of Pages: 48

Title available as:

£14.95
  1. About the book
  2. Teacher's Resource
  3. Book Reviews

Details

Llyfr adnodd Daearyddiaeth gwerthfawr yn cynnwys canllawiau manwl am wersi, taflenni gweithgaredd, mapiau a chynlluniau i hybu a datblygu sgiliau cyfathrebu ac ymwybyddiaeth o ardal leol a'r byd ehangach ymhlith disgyblion, wedi eu seilio ar y llyfrau Diwrnod Cyntaf Nia, Stori Jaci a Dyddiadur Kabo; i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 1. Mae fersiwn Saesneg ar gael. (ACCAC)