Mynediad I Gymru: Cip Ar Y Cymoedd

MYNEDIAD I GYMRU: CIP AR Y CYMOEDD

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843239468

Dyddiad Cyhoeddi: 2008

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 32

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £4.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Croeso i gyfres (series) o lyfrau modern am Gymru:
diddorol
lliwgar
geira i'ch helpu.

Dewch i gael 'mynediad' (access) i wybodaeth (information) ddiddorol am Gymru:
hanes a daearyddiaeth (geography)
gwaith a hamdden
sgwrsio a phobl leol (local)

Mae rhai o'r llyfrau yn y gyfres yn iaith y de, a rhai yn iaith y gogledd - ond dyw'r ddwy 'iaith' ddim yn wahanol iawn! Gobeithio bydd pawb eisiau darllen y llyfrau i gyd - a dod i adnabod iaith y gog a'r de!

Os dych chi'n dysgu Cymraeg, mae iaith y llyfr ar lefel Cwrs Mynediad.

Yn y llyfr hwn dyn ni'n cael cipolwg (glimpse) ar rai o'r pethe diddorol yng nghymoedd Rhondda Cynon Taf, Elai a Rhymni. Mae yma storiau am leoedd (places), pobl a digwyddiadau (events). Dewch am dro gyda ni!