Cant Y Cant

CANT Y CANT

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848511101

Dyddiad Cyhoeddi: 2010

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 144

Teitl ar gael ar ffurf:

£7.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

100 o ddarnau darllen i ddysgwyr

Sut mae’r cwrs Cymraeg yn mynd?
Mae’n mynd yn dda iawn, diolch.
Wyt ti’n darllen Cymraeg hefyd?
Weithiau, ond mae nofelau Cymraeg yn hir iawn!
Beth am ddarllen dim ond 100 gair?
Dim problem!
Mae angen geirfa ar ddysgwyr hefyd . . .
Rwy’n cytuno – cant y cant.

100 o eiriau, cant o bynciau. Mae rhywbeth yn y llyfr hwn ar gyfer pawb! Pob hwyl i chi wrth ymarfer ac ymestyn eich gafael ar yr iaith Gymraeg.


pwnc/pynciau - subjects
pob hwyl - all the best / good luck
ymarfer - to practise
ymestyn - to extend
gafael - grasp