Learning Welsh | Dysgu Cymraeg

Rhestr  Grid 
Eitem 21 i 30 o u cyfanswm
Set Ascending Direction
ar bob tudalen
 1. Tudalen:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 1. NOFELAU NAWR: CLYMAU DDOE

  Nofelau Nawr: Clymau Ddoe

  Gan Alys Jones

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2001

  Iaith: Cymraeg

  Nofel fer gyfoes yn adrodd hanes tridiau tyngedfennol yn hanes merch ifanc sy'n canfod cyfrinachau cymhleth am orffennol ei theulu a'i magwraeth, gyda geirfa fer ar waelod pob tudalen ar gyfer dysgwyr.

  £2.75

 2. NOFELAU NAWR: BLODWEN JONES A'R ADERYN PRIN

  Nofelau Nawr: Blodwen Jones A'r Aderyn Prin

  Gan Bethan Gwanas

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2001

  Iaith: Cymraeg

  Dilyniant i ddyddiadur doniol Blodwen Jones, llyfrgellydd a pherchennog gafr sy'n parhau i ddioddef sawl anffawd yn ei bywyd personol a phroffesiynol, ond sy'n parhau i chwilio am gariad, yn cynnwys troednodiadau geirfaol defnyddiol ar gyfer Dysgwyr. Dilyniant i Bywyd Blodwen Jones.

  £4.99

 3. NOFELAU NAWR: GWENDOLIN PARI P.I.

  Nofelau Nawr: Gwendolin Pari P.i.

  Gan Meleri Wyn James

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2001

  Iaith: Cymraeg

  Nofel fer ysgafn am newyddiadurwraig deledu ifanc yn datrys cyfrinach deuluol tra mae hi'n treulio wythnos o wyliau mewn gwesty gyda'i mam-gu; cynhwysir nodiadau a geirfa ddefnyddiol ar gyfer Dysgwyr.

  £3.50

 4. Y GEIRIAU LLETCHWITH - A CHECK-LIST OF IRREGULAR WORDS AND SPELLING

  Y Geiriau Lletchwith - A Check-list Of Irregular Words And Spelling

  Gan D. Geraint Lewis

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2000

  Iaith: Cymraeg

  Ailargraffiad o restr gynhwysfawr a defnyddiol o eiriau Cymraeg lletchwith ac afreolaidd, yn enwau ac ansoddeiriau, berfau a berfenwau sy'n aml yn peri i ysgrifenwyr betruso'n ynghylch sillafiad, acenion a chysylltnodau.

  £5.95

 5. Y Llyfr Berfau

  Y Llyfr Berfau

  Gan D. Geraint Lewis

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2000

  Iaith: Cymraeg

  Cyfrol ddwyieithog yn cynnwys rhediadau llawn dros fil o ferfau Cymraeg a fydd yn gaffaeliad i'r dysgwr a'r Cymro Cymraeg fel ei gilydd. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1995.

  £9.99

 6. NOFELAU NAWR: COBAN MAIR

  Nofelau Nawr: Coban Mair

  Gan Gwyneth Carey

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2000

  Iaith: Cymraeg

  Nofel gyfoes ar gyfer Dysgwyr yn trafod gwrthdaro teuluol a methiant un ferch ifanc i ymdopi â bywyd coleg.

  £3.50

 7. NOFELAU NAWR: CADWYN O FLODAU

  Nofelau Nawr: Cadwyn O Flodau

  Gan Sonia Edwards

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2000

  Iaith: Cymraeg

  Nofel fer ysgafn ar gyfer Dysgwyr yn adrodd hanes gwraig ifanc â gorffennol trist yn penderfynu newid cwrs ei bywyd trwy chwilio am fodlonrwydd mewn perthynas y tu allan i'w phriodas anhapus.

  £3.50

 8. NOFELAU NAWR: MODRYBEDD AFRADLON

  Nofelau Nawr: Modrybedd Afradlon

  Gan Mihangel Morgan

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2000

  Iaith: Cymraeg

  Nofel ysgafn, ddifyr ar gyfer Dysgwyr yn adrodd helyntion gwyllt ac anhygoel dwy fodryb yn eu saithdegau, eu nai a'u ci yn creu anhrefn i blismyn a pherchenogion gwestai wrth iddynt grwydro ar hyd a lled Prydain heb dalu am lety nac am y ceir cyflym a brynent â sieciau ffug.

  £3.99

 9. NOFELAU NAWR: DELTANET

  Nofelau Nawr: Deltanet

  Gan Andras Millward

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 1999

  Iaith: Cymraeg

  Nofel gyffrous i ddysgwyr wedi ei gosod ym myd dyfeisgar Technoleg Gwybodaeth, gyda'r arwr yn wynebu peryglon mawr wrth geisio datrys pa gyfrinachau y mae ei gyflogwyr yn ceisio eu cuddio rhag eu cwsmeriaid.

  £3.50

 10. CYFRES CAM AT Y CEWRI: YN ÔL I LEIFIOR

  Cyfres Cam At Y Cewri: Yn Ôl I Leifior

  Gan Islwyn Ffowc Elis

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 1989

  Iaith: Cymraeg

  Y bedwaredd nofel yn y gyfres arbennig hon o addasiadau o glasuron Cymraeg ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg.

  £5.75

 1. NOFELAU NAWR: CLYMAU DDOE

  Nofelau Nawr: Clymau Ddoe

  Gan Alys Jones

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2001

  Iaith: Cymraeg

  Nofel fer gyfoes yn adrodd hanes tridiau tyngedfennol yn hanes merch ifanc sy'n canfod cyfrinachau cymhleth am orffennol ei theulu a'i magwraeth, gyda geirfa fer ar waelod pob tudalen ar gyfer dysgwyr.

  £2.75

 2. NOFELAU NAWR: BLODWEN JONES A'R ADERYN PRIN

  Nofelau Nawr: Blodwen Jones A'r Aderyn Prin

  Gan Bethan Gwanas

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2001

  Iaith: Cymraeg

  Dilyniant i ddyddiadur doniol Blodwen Jones, llyfrgellydd a pherchennog gafr sy'n parhau i ddioddef sawl anffawd yn ei bywyd personol a phroffesiynol, ond sy'n parhau i chwilio am gariad, yn cynnwys troednodiadau geirfaol defnyddiol ar gyfer Dysgwyr. Dilyniant i Bywyd Blodwen Jones.

  £4.99

 3. NOFELAU NAWR: GWENDOLIN PARI P.I.

  Nofelau Nawr: Gwendolin Pari P.i.

  Gan Meleri Wyn James

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2001

  Iaith: Cymraeg

  Nofel fer ysgafn am newyddiadurwraig deledu ifanc yn datrys cyfrinach deuluol tra mae hi'n treulio wythnos o wyliau mewn gwesty gyda'i mam-gu; cynhwysir nodiadau a geirfa ddefnyddiol ar gyfer Dysgwyr.

  £3.50

 4. Y GEIRIAU LLETCHWITH - A CHECK-LIST OF IRREGULAR WORDS AND SPELLING

  Y Geiriau Lletchwith - A Check-list Of Irregular Words And Spelling

  Gan D. Geraint Lewis

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2000

  Iaith: Cymraeg

  Ailargraffiad o restr gynhwysfawr a defnyddiol o eiriau Cymraeg lletchwith ac afreolaidd, yn enwau ac ansoddeiriau, berfau a berfenwau sy'n aml yn peri i ysgrifenwyr betruso'n ynghylch sillafiad, acenion a chysylltnodau.

  £5.95

 5. Y Llyfr Berfau

  Y Llyfr Berfau

  Gan D. Geraint Lewis

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2000

  Iaith: Cymraeg

  Cyfrol ddwyieithog yn cynnwys rhediadau llawn dros fil o ferfau Cymraeg a fydd yn gaffaeliad i'r dysgwr a'r Cymro Cymraeg fel ei gilydd. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1995.

  £9.99

 6. NOFELAU NAWR: COBAN MAIR

  Nofelau Nawr: Coban Mair

  Gan Gwyneth Carey

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2000

  Iaith: Cymraeg

  Nofel gyfoes ar gyfer Dysgwyr yn trafod gwrthdaro teuluol a methiant un ferch ifanc i ymdopi â bywyd coleg.

  £3.50

 7. NOFELAU NAWR: CADWYN O FLODAU

  Nofelau Nawr: Cadwyn O Flodau

  Gan Sonia Edwards

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2000

  Iaith: Cymraeg

  Nofel fer ysgafn ar gyfer Dysgwyr yn adrodd hanes gwraig ifanc â gorffennol trist yn penderfynu newid cwrs ei bywyd trwy chwilio am fodlonrwydd mewn perthynas y tu allan i'w phriodas anhapus.

  £3.50

 8. NOFELAU NAWR: MODRYBEDD AFRADLON

  Nofelau Nawr: Modrybedd Afradlon

  Gan Mihangel Morgan

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 2000

  Iaith: Cymraeg

  Nofel ysgafn, ddifyr ar gyfer Dysgwyr yn adrodd helyntion gwyllt ac anhygoel dwy fodryb yn eu saithdegau, eu nai a'u ci yn creu anhrefn i blismyn a pherchenogion gwestai wrth iddynt grwydro ar hyd a lled Prydain heb dalu am lety nac am y ceir cyflym a brynent â sieciau ffug.

  £3.99

 9. NOFELAU NAWR: DELTANET

  Nofelau Nawr: Deltanet

  Gan Andras Millward

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 1999

  Iaith: Cymraeg

  Nofel gyffrous i ddysgwyr wedi ei gosod ym myd dyfeisgar Technoleg Gwybodaeth, gyda'r arwr yn wynebu peryglon mawr wrth geisio datrys pa gyfrinachau y mae ei gyflogwyr yn ceisio eu cuddio rhag eu cwsmeriaid.

  £3.50

 10. CYFRES CAM AT Y CEWRI: YN ÔL I LEIFIOR

  Cyfres Cam At Y Cewri: Yn Ôl I Leifior

  Gan Islwyn Ffowc Elis

  Ffurf: Clawr Meddal

  Cyhoeddwyd: 1989

  Iaith: Cymraeg

  Y bedwaredd nofel yn y gyfres arbennig hon o addasiadau o glasuron Cymraeg ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg.

  £5.75