Y Llinach

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785621024

Current Publication Date: 2016

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 203

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae Arthur wedi ymddeol o'r heddlu, ond mae ôl-effeithiau'r achos olaf y bu'n ymwneud ag e yn dal i daflu cysgodion dros ei fywyd ef a thrigolion eraill tref fach glan môr y Berig. Mae gelynion teulu Gruffudd ap Brân ar dân eisiau dial, ac maen nhw'n barod i ladd, herwgipio a dinistrio er mwyn gwneud hynny.

Nod meibion Gruffudd yw gwarchod gweledigaeth eu tad, ac mae angen help Goss arnyn nhw. A fydd ei deimladau at ei gyn-gariad, Branwen, yn gryfach na'i reddf i gynnal cyfraith a threfn? A phwy fydd biau'r fuddugoliaeth eithaf?

Dyma fwy o hanes cynhyrfus Arthur Goss.

Darllenwch ei anturiaethau blaenorol yn y nofel Y Teyrn.

Cipolwg cyflym rhwng y cloriau!