Tynnu Colur Toni Caroll

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848518773

Current Publication Date: 2015

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 127

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Ers dros hanner can mlynedd bellach mae Toni Caroll wedi hawlio'i lle ar lwyfan bywyd.  Yn gantores, actores a pherfformwraig o'r dechrau'n deg bu'n canu mewn clybiau yn ne-orllewin Cymru yn ei harddegau cyn symud i weithio yn Llundain a gogledd Lloegr. Dyma fenyw oedd am fynd yn bell - yn wir, aeth ei llwyddiant â hi mor bell ag Ewrop, y Caribî a De Affrica. Mae diddanu a pherfformio yn ei gwaed.

Datblygodd Toni ei thalentau ymhellach a mentro i fyd comedi ac actio hefyd. Dyw hi ddim yn un sy'n aros yn ei hunfan ac yn bodloni ar beth sy gyda hi - mae'n edrych ymlaen at y sialens nesa bob tro.

Mae Toni'n adnabyddus am ei delwedd glamorous, ac mae'n cyfadde ei hunan taw'r colur, y dillad a'r bling yw sylfaen ei hwyneb cyhoeddus. Felly beth sy'n digwydd pan ddaw'r colur hwnnw i ffwrdd? Sut daeth Carol Ann James o Gwmgïedd, pentre bach yn nghesail Cwm Tawe, yn un o berfformwyr amlyca a disgleiria Cymru? Cawn yr hanes am y tro cynta yn yr hunangofiant cynnes, gonest a theimladwy hwn.