Tony Bianchi

Tony Bianchi

Brodor o North Shields, Northumberland, oedd Tony Bianchi. Wedi cyfnodau yn Llanbedr Pont Steffan, Shotton ac Aberystwyth, symudodd i Gaerdydd, lle bu farw yn 2017. Cyhoeddodd Tony Bianchi bum nofel Gymraeg: Esgyrn Bach (2006), Pryfeta (2007) a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen 2007, Chwilio am Sebastian Pierce (2009) Ras Olaf Harri Selwyn (2012) a Sol a Lara (2016). Cyhoeddodd gyfrol o storĂ¯au byrion hefyd, sef Cyffesion Geordie Oddi Cartref (2011). Enillodd y Fedal Ryddiaith yn 2015 gyda'i nofel Dwy Farwolaeth Endaf Rowlands.

Gweld llyfrau'r awdur