Rhian Mair Jones

Rhian Mair Jones

Fel cyn athrawes a golygydd llyfrau plant ers rhai blynyddoedd bellach, mae Rhian Mair Jones yn addasydd abl sy’n adnabod ei chynulleidfa i’r dim. Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, mae Rhian bellach wedi ymgartrefu gyda’i gŵr a'u mab yng Nghaerfyrddin. Yn ogystal ag addasu nifer o lyfrau i blant, hi hefyd yw awdures Arian Poced Morgan yng Nghyfres Lolipop.

Gweld llyfrau'r awdur