Mererid Hopwood

Mererid Hopwood

Cafodd Mererid Hopwood ei geni a'i magu yng Nghaerdydd ond daw'r teulu o Bontiago, Sir Benfro, lle mae cysylltiadau cryfion o hyd. Graddiodd mewn Sbaeneg ac Almaeneg yn Aberystwyth, cyn cwblhau doethuriaeth ym Mhrifysgol Llundain. Bellach mae'n byw yng Nghaerfyrddin gyda'i theulu. Enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych yn 2001 a Choron yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yn 2003. Bu'n Fardd Plant Cymru yn 2005. Enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 2008 gyda'i chyfrol O Ran. Hi yw'r ferch gyntaf i gyflawni'r gamp o ennill tair prif wobr yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn 2015 cyhoeddodd ei chyfrol o gerddi Nes Draw.

Gweld llyfrau'r awdur