Lisa Fearn

Lisa Fearn

Merch o Gaerfyrddin yw Lisa Fearn. Dros y blynyddoedd bu'n gweithio ym myd bancio ac ym myd addysg. Yna, ymgartrefodd Lisa gyda'i theulu yn ôl yn Sir Gâr, ar Fferm Allt y Gog, lle sefydlodd ysgol arddio a choginio i blant, sef The Pumpkin Patch. Erbyn hyn, mae hi wedi dysgu miloedd o blant i dyfu a choginio eu bwyd eu hunain (ac wedi dysgu ambell riant hefyd). Mae Lisa'n golofnydd gyda'r Carmarthen Journal. Mae hi'n westai cyson ar Radio Cymru a Radio Wales, ac yn gogydd ar raglen Prynhawn Da, S4C, hefyd. Uwchlaw popeth, mae gan Lisa ddiddordeb mawr ym mhŵer cymdeithasol bwyd.

Gweld llyfrau'r awdur