John H. Lewis

John Lewis

Ganed John H. Lewis yn 1932 yn ŵyr i J.D. Lewis, sefydlydd Gwasg Gomer. Fe'i magwyd yn Llandysul, a threuliodd gyfnodau o'i addysg yn Swydd Gaerloyw a Choleg Sant Ioan, Caergrawnt. Bu'n gweithio am gyfnod yn Llundain cyn dychwelyd at y busnes teuluol yn Llandysul yn 1959. Er ei fod bellach yn 80 oed mae ef hyd heddiw yn parhau i chwarae rôl bwysig feunyddiol o fewn y cwmni. Mae'n Fedyddiwr ac yn aelod selog o gapel Penybont lle y bu'n drysorydd gofalus am dros 30 mlynedd.

Gweld llyfrau'r awdur